Historie nemovitosti

Veselka se nachází na ulici Terezy Novákové, v klidné městské části vzdálené cca 200m od horního konce náměstí Bedřicha Smetany, nedaleko Klášterních zahrad. Šikmo přes ulici stojí známé Portmoneum Josefa Váchala.

Něco z historie nemovitosti …

Podle údajů z Pozemkové knihy je první zmínka o nemovitosti z roku 1877, do r. 1929 sloužil dům jako hostinec, v roce 1937 byla zakoupena rodinou Tomšíčkových, která provedla přestavbu a rekonstrukci objektu v 1. NP na restauraci s tanečním sálem a na prodejnu řeznictví s řeznickou dílnou. Ve 2. NP byly vybudovány čtyři jednopokojové byty se sociálním příslušenstvím.

Již před rokem 1937 byl v nemovitosti Veselka provozován hostinec, tenkrát patřil paní Marii Rejchrtové , bytem ze Zbečníku u Hronova nad Metují.

Zmínku o historii Veselky jsme nalezli v knize s názvem

LITOMYŠLSKÉ HOSPODY PŘED PADESÁTI LETY (autor Josef Šimek). 

Výňatek z knihy:
Od České Třebové jdouc, byla na Záhradí „Buřvalka“, hostinec na prostraném  náměstí, kterýž nyní je ovšem místem velmi známým, neb hostil po dlouhá léta mistra Jiráska. Na Záhradí byla také hospoda nám dětem velmi milá, byla to „V e s e l k a“. Starý voltižér Pecival vymýšlel pro malé i velké všelicos, co by táhlo. Velcí mohli jíst a pít, jezdit na koni u něho,malí tu našli nelektrickou tramway, kterou tlačili kluci, houpačky a j. v zahradě prostrané, jejíž ohradní zdi byly vlastnoručně Pecivalem vyzdobeny.

Po sepsání Mnichovské dohody v roce 1938 našli na Veselce (a nejen tam, prostory pro uprchlíky poskytovaly i hostince Hluchanda, Na Babce, U Zeleného věnce) azyl čeští uprchlíci z pohraničí. Již dříve se Veselka stala několikrát azylem pro uprchlíky. V roce 1914-1918 sloužila svými prostory hospodského sálu Polákům z Haliče. Krátce po vyhlášení války s Itálií v květnu 1915 dorazily do zdejšího okresu první transporty běženců z Istrie (celkem přes 500 osob), z nich desetina skončila na Veselce.

V roce 1960 přešlo vlastnictví k nemovitosti na Československý stát – MNV v Litomyšli a v té době byla v objektu také zřízena trafostanice. V roce 1991 došlo k vydání nemovitosti původním vlastníkům. Objekt dlouhou dobu chátral, nebyly na něm prováděny žádné úpravy. V průběhu let ve vlastnictví státu v něm byl umístěn bazar nábytku a školní jídelna.

V roce 2005 zakoupil nemovitost Jiří Kohák, ml. z Nedošína. Vrhl se do celkové rekonstrukce nemovitosti, počínaje likvidací přístavků na přiléhajících pozemcích a přestavbě tanečního sálu na cvičební. V současnosti je v nemovitosti opět v provozu nově upravená restaurace s nekuřáckým salónkem a terasou. Cvičební sál je zaplněn převážně nadšenci do různých bojových umění a fitness cvičení. V prvním patře jsou zrekonstruovány dva byty. Zbylá část patra a půdní prostory jsou doposud v rekonstrukci.

V samotném areálu je umístěn:

Cvičební sál
Restaurace s terasou
Dvě bytové jednotky

Blízké okolní památky:

Portmoneum Josefa Váchala
Klášter
Klášterní zahrady
Pomník A. Jiráska
Kostel Povýšení Sv. Kříže
Městské muzeum
Smetanovo náměstí